Informace o přístupu k informačnímu serveru - SBD Ocelář Kladno

Informace o přístupu k informačnímu serveru

Informace o přístupu k informačnímu serveru

Stavební bytové družstvo Ocelář Kladno pro své klienty připravilo provoz služby: přístup k informačnímu serveru prostřednictvím sítě internet. Na tomto serveru mohou uživatelé služby najít informace, týkající se zejména jejich bytových i nebytových prostor a předsedové výborů DS a předsedové SVJ informace o jejich domě. Uživatelé této služby si mohou vyhledat údaje týkající se předpisu nájemného nebo příspěvku vlastníka, stav pohledávek a úhrad, a informace o vyúčtování zálohových položek jejich bytového či nebytového prostoru i celého domu. Přístup k informačnímu serveru Stavebního bytového družstva Ocelář je určen pro členy družstva, pro vlastníky a nájemníky prostor spravovaných Stavebním bytovým družstvem Ocelář, kteří mají přístup k síti Internet. K využívání této služby stačí jen vyplnit a podepsat formulář „Žádost o přidělení přístupového jména a hesla do internetové aplikace“, který najdete na adrese http://www.sbdocelar.cz/s/formulare, a osobně (nebo prostřednictvím České pošty) tuto žádost odevzdat na správě družstva v Kladně,vyřizuje správce sítě p. Rendla. Na základě žádosti o přidělení přístupového jména a hesla a po ověření totožnosti uživatele bude budoucímu uživateli vydán doklad s uživatelským jménem a heslem (v případě doručení žádosti prostřednictvím pošty bude doklad zaslán na kontaktní adresu). Každý by si měl tento doklad uschovat pro případ, kdyby údaje potřebné pro přihlášení zapomněl. Přístup bude aktivován následující den, kdy se již uživatel bude moci k informačnímu serveru přihlásit a internetovou aplikaci používat. Stačí jen, aby na oficiálních stránkách družstva www.sbdocelar.cz na hlavní stránce kliknul na odkaz „informační server sbdocelar.cz“, nebo aby v internetovém prohlížeči zadal adresu http://www.sbdocelar.cz/is/. Při zadávání zakázky pro vývoj internetové aplikace a při jejím zkušebním provozu byl kladen velký důraz na zabezpečení dat. Systém je zabezpečen tak, aby důvěrná data jednotlivých klientů byla ochráněna před cizím přístupem a tím před případným zneužitím. Při přihlašování uživatel musí zadat své uživatelské jméno a heslo, které zná pouze on. Na základě těchto údajů je uživateli povoleno nahlížet pouze na odpovídající údaje. Doufáme, že s novou službou budete spokojeni a že ji budete plně využívat.

Příloha: excel zadost-isu.xls (83 kB)