SBD Ocelář Kladno

Vítáme Vás na oficiálních stránkách SBD Ocelář Kladno. Najdete zde informace o činnosti družstva a aktuální informace.

Družstvo SBD Ocelář Kladno nabízí stabilitu, spolehlivost a zkušenost při:

  • spravování objektů ve vlastnictví, popř. spoluvlastnictví družstva,
  • spravování objektů ve vlastnictví jiných subjektů (SVJ, družstva, sdružení, …)

Informace pro klienty od 1.9.2020

Vážení klienti,
od 1.9.2020 do odvolání jsou převody družstevních podílů a převody bytů do vlastnictví možné pouze na objednání.
Rezervace u pí Eva Ransdorfová, tel. č.: 312 278 926, email: ransdorfova@sbdocelar.cz.


Aktuální informace k organizaci shromáždění delegátů v souvislosti s COVID-19

Vzhledem k nouzovému stavu a k preventivním opatřením pro omezení přenosu viru COVID-19, oznamuje Stavební bytové družstvo Ocelář, že shromáždění delegátů, které se koná vždy v měsíci červnu, se uskuteční v pozdější období, pravděpodobně v měsíci říjnu 2020.
Vývoj situace budeme i nadále sledovat a delegáti budou včas informováni.

V Kladně dne 20. dubna 2020

Ing. Zdeněk Chmelík
předseda představenstva


OZNÁMENÍ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2020

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ze dne 24. 10. 2019 Vám oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 2020 se mění ceny vodného a stočného pro rok 2020 takto: 

více informací na odkaze https://www.melnickevtelno.cz/…pro-rok-2020 />

Z tohoto důvodu doporučujeme navýšit zálohy na studenou vodu na 200,–Kč na osobu/měsíc a teplou vodu na 400,–Kč na osobu/měsíc, abyste předešli vyšším nedoplatkům za roční vyúčtování.

Pro změnu výše záloh prosím kontaktujte pí. Pečenou Kateřinu na emailu: pecena@sbdocelar.cz nebo na tel. čísle 312278939


OZNÁMENÍ

Od 1. 1. 2017 zavádí SBD Ocelář Kladno poplatek za úhradu v hotovosti nebo kartou na pokladně Družstva za služby spojené s nájmem
(nájemné, anuita)