SBD Ocelář Kladno

Vítáme Vás na oficiálních stránkách SBD Ocelář Kladno. Najdete zde informace o činnosti družstva a aktuální informace.

Družstvo SBD Ocelář Kladno nabízí stabilitu, spolehlivost a zkušenost při:

  • spravování objektů ve vlastnictví, popř. spoluvlastnictví družstva,
  • spravování objektů ve vlastnictví jiných subjektů (SVJ, družstva, sdružení, …)

BEZÚPLATNÉ PŘEVODY JEDNOTEK DO VLASTNICTVÍ POKRAČUJÍ I PO ROCE 2020

Vážení členové,
s ohledem na zvyšující se počet dotazů vycházejících z mylných informací, které se v poslední době objevily v souvislosti s údajnými změnami či dokonce „ztrátou“ nároku na převod bytu do osobního vlastnictví, bychom Vás rádi upozornili, že se jedná o informace, které se nejen nezakládají na pravdě, ale jsou v některých ohledech zcela zavádějící, a to s ohledem na platnou právní úpravu.

SBD Ocelář se řadí mezi takzvaná „stará družstva“ vzniklá do 31. 12. 1991, pro která platí, zjednodušeně řečeno, že zákonný nárok na převod jednotek do vlastnictví mají členové družstva, kteří jsou fyzickými osobami a splnili své závazky vůči družstvu.

Lhůta pro převody jednotek byla původně do 31. 12. 1995. Zákon však umožňoval, aby se družstva rozhodovala o tom, že se budou převody jednotek uskutečňovat kdykoli i po uplynutí promlčecí lhůty, případně pro všechny členy bez ohledu na to, zda tito členové včas podali žádost o převod.

Chceme tímto upokojit všechny členy družstva, že budeme převádět byty do vlastnictví i po roce 2020.

JUDr. Ivanka Halamová
ředitelka SBD Ocelář


Informace pro klienty od 1.9.2020

Vážení klienti,
od 1.9.2020 do odvolání jsou převody družstevních podílů a převody bytů do vlastnictví možné pouze na objednání.

REZERVOVAT TERMÍN


případně u pí Eva Ransdorfová, email: ransdorfova@sbdocelar.cz nebo na tel. čísle: 312 278 926