O nás - SBD Ocelář Kladno

O nás

Základní údaje o družstvu

Stavební bytové družstvo Ocelář, zkráceně SBD Ocelář, gen. Klapálka 1614, 27280 Kladno

IČ:00035262 DIČ:CZ00035262

Firma je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Dr XCVIII, vložka 72 Sídlo: ul. gen. Klapálka čp. 1614, PSČ 272 01

Historie

Družstvo bylo založeno 22.10.1959 za účelem výstavby a údržby bytového majetku, neslo název Stavební bytové družstvo zaměstnanců SONP v Kladně. Do obchodního rejstříku bylo družstvo zapsáno 28.11.1959.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let došlo k postupnému sloučení s dalšími družstvy.

Obchodní jméno „Stavební bytové družstvo Ocelář“ bylo přijato po sloučení s dalšími bytovými družstvy v roce 1970.

Současnost

Stavební bytové družstvo Ocelář provádí v současné době správu cca 8.000 bytových jednotek a 1.400 garáží na území města Kladna a jeho okolí. Družstvo disponuje s velmi produktivní správou bytového fondu. Velikost družstva jako správce bytového fondu a následné zintenzivnění všech jeho činností umožňuje družstvu dosahovat nízké jednotkové ceny za správu či poskytované služby. S postupující privatizací bytového fondu se družstvo stále více profiluje jako zkušený správce domů. Družstvo rovněž disponuje s moderním informačním systémem Integri. SBD Ocelář je členem Svazu českých a moravských bytových družstev.

SBD Ocelář v současné době vykonává správu i v 102 spole­čenství vlastníků, právnických osob.

Orgány družstva

Shromáždění delegátů – nejvyšší orgán družstva

Představenstvo je sedmičlenné.

předseda představenstva – Ing. Zdeněk Chmelík

místopředsedkyně představenstva- pí Helena Říhová

členové představenstva

JUDr. Ivanka Halamová, Mgr. Kajetána Iblová, Jiří Hanousek,

Bohuslav Svoboda, Helena Říhová, Lubomír Ludvík

Kontrolní komise – pětičlenná

předseda kontrolní komise – RNDr. Miloš Mrkvička

místopředseda – Ing. Hugo Laitner

členové kontrolní komise – František Tyburec, Radovan Kocka, Mgr. Jiří Topka

Správa družstva

V čele správy družstva je ředitelka JUDr. Ivanka Halamová